Reiny van der Vegt - dag en nacht bereikbaar op   0511-474730

Reiny van der Vegt

Met meer dan 20 jaar ervaring als uitvaartverzorger verzorg ik graag een afscheid waar de nabestaanden met een goed gevoel op terugkijken en dat hun sterkt om de draad weer op te pakken.

Een waardevol en persoonlijk afscheid

Ik neem de wensen en verhalen van de nabestaanden als uitgangspunt. Dat is voor mij de basis voor een waardevol, persoonlijk en intiem afscheid.

Voor een persoonlijke en creatieve invulling kan er tegenwoordig heel veel geregeld worden. Voor wat mogelijk is geef ik graag alle informatie.

De betekenis van Tij ~ Het tij symboliseert de veranderingen in het leven. De wisseling tussen laag en hoog, vol en leeg, leven en dood, rouw en troost. Het tij gaat over eb en vloed, heen en weer, komen en gaan. Het verwijst ook naar tijd, naar een leven dat onder invloed van tijd altijd in beweging is. Als water dat stroomt.

> Home