Privacy Verklaring

versie 7-2-2024

Tij Uitvaart respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacy policy is opgesteld i.v.m. de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gegevens van iemand die is overleden valt niet onder de AVG.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Tij Uitvaart. Ik zal uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrek uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor het regelen van een uitvaart.

Uw persoonsgegevens
Deze heb ik nodig voor de volgende zaken:

1. Dossiervorming:

Om een uitvaart goed te kunnen begeleiden wordt een dossier aangelegd. Hierin staan:

NAW gegevens: (voor- en achter)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres van de opdrachtgever van de uitvaart.
Burgerservicenummer en kopie ID bewijs:
BSN wordt gebruikt bij Aangifte van Overlijden
BSN + kopie ID bij verzoek tot uitkering verzekeringspolis bij verzekeraar (kopie ID wordt daarna vernietigd)
Aanvullende informatie nodig voor het regelen en verzorgen van een uitvaart

2. Delen met derden

Voor werkzaamheden die voortvloeien uit het regelen van een uitvaart is het nodig dat persoonsgegevens met derden gedeeld worden. Dit zijn bijvoorbeeld:

Begraafplaats of Crematorium
Gemeente i.v.m. de wettelijke verplichting tot het doen van aangifte.
Verzekeraar i.v.m. uitkering uitvaartpolis.
Vervoerder, ondersteuner uitvaartdiensten
Bloemist
Fotograaf
Steenhouwer
Diegenen die aangesteld zijn om namens Tij Uitvaart te handelen wanneer zij daartoe niet in staat is.

Bewaartermijn
Tij Uitvaart bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, uiterlijk 7 jaar.

Beveiliging
Tij Uitvaart draagt zorg voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat gebruik gemaakt wordt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Tij Uitvaart, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.
Wanneer u gebruik maakt van een Condoleanceregisteronline dan worden e-mailadressen en IPadressen niet opgeslagen.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Tij Uitvaart maakt geen gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Tij Uitvaart maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op uw computer.

Google Analytics
Tij Uitvaart maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporteren aan xxx

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Carla van der Burg Uitvaartverzorging heeft hier geen invloed op.

Tij Uitvaart heeft Google geen toestemming gegeven om via Tij Uitvaart verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar reiny@tijuitvaart.nl

Tij Uitvaart zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Disclaimer
Tij Uitvaart is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
https://tijuitvaart.nl is de website van Reiny van der Vegt.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KvK: 90153456
E-mailadres: reiny@tijuitvaart.nl