Reiny van der Vegt - dag en nacht bereikbaar op   0511-474730

Contact

Tij Uitvaart is gevestigd in Hurdegaryp (Hardegarijp) en verzorgt uitvaarten in heel Friesland. Zo ook in Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Harlingen, Franeker, Drachten, Opeinde en Beetsterzwaag.

Wilt u meer weten of een overlijden melden?

Neem dan contact met mij op.

Reiny van der Vegt
Telefoon 0511-474730
E-mail Reiny@tijuitvaart.nl