Reiny van der Vegt & Sarissa Schoppert - dag en nacht bereikbaar op   0511-474730

Contact

Tij Uitvaart is gevestigd in Hurdegaryp (Hardegarijp), maar werkt in heel Friesland en Groningen. Wij komen regelmatig in onder andere Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Harlingen, Franeker, Drachten, Opeinde en Beetsterzwaag.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze diensten of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Reiny van der Vegt en Sarissa Schoppert
Stationsweg 2, 9254 HB  Hurdegaryp
0511-474730

Stuur een e-mail

Tij@tijuitvaart.nl
Reiny@tijuitvaart.nl
Sarissa@tijuitvaart.nl

Mensen die wij graag aan ons verbinden

Om te komen tot een afscheidsritueel dat een diepere laag raakt, kan extra begeleiding nodig zijn.

Soms is er meer hulp nodig om verder te kunnen gaan.

Voor én na het overlijden kunnen zij u helpen.

> Home