Reiny van der Vegt - dag en nacht bereikbaar op   0511-474730

Tij Uitvaartverzorging

Uitvaartverzorging in Friesland: Leeuwarden, Dokkum, Harlingen, Franeker, Sneek.

Tij Uitvaart zorgt voor een waardevol afscheid op maat.