Reiny van der Vegt - dag en nacht bereikbaar op   0511-474730

uitvaart-friesland-leeuwarden-voor-begrafenis-of-crematie